Zwam en schimmel na aankoop woning

Stel dat u een huis heeft gekocht en dat u er na de overdracht achter komt dat de vloerbalken volledig doorgerot zijn, dan gaat u natuurlijk op zoek naar de oorzaak van dir probleem. Niet zelden zal dan blijken dat er sprake is van de aanwezigheid van zwammen of schimmels. Dit zijn organismen die meestal in de natuur leven, maar waarvan een aantal soorten ook in huizen voorkomen. Vooral de huiszwam, kelderzwam en poriënzwam zijn bekende veroorzakers van problemen in huizen. En hoewel zwammen en schimmels het meest worden gevonden in oude huizen met veel hout, worden ze helaas soms ook in nieuwe woningen aangetroffen en in sommige gevallen groeien ze ook op andere materialen dan hout. Wanneer u zwammen of schimmels in uw woning aantreft is het in ieder geval zaak om dit direct aan te pakken, want het probleem kan zich razendsnel uitbreiden en naast het feit dat het grote financiële gevolgen kan hebben is het ook zeer slecht voor uw gezondheid.

Schade van een zwam

Zwammen veroorzaken schade doordat ze in het hout de cellulose aantasten. Hierdoor verzwakt het hout, wat met name bij draag- en vloerbalken een groot probleem is. De draagkracht is dan niet meer betrouwbaar en de balken zullen moeten worden vervangen. Zolang de zwam voeding, ofwel hout, tot zijn beschikking heeft, zal hij in rap tempo doorgroeien, zeker wanneer dit aanwezig is in combinatie met een vochtig klimaat. Hierbij gedijen zwammen en schimmels namelijk opperbest. Vindt de zwam geen voeding meer dan zal hij op zoek gaan naar een nieuwe voedselbron en daarbij kan hij dwars door een muur heen naar de woning van de buren toe trekken. U kunt zich voorstellen dat de schade niet te overzien is als zwammen de tijd krijgen om te blijven groeien.  En als kersverse eigenaar van een huis vraagt u zich dan waarschijnlijk ook af wie er opdraait voor deze omvangrijke kostenpost.

Rotte vloerbalken

Ook in dit geval is er sprake van een onderzoeksplicht bij de koper en een mededelingsplicht bij de verkoper. Was de verkoper op de hoogte van de aanwezigheid van zwammen en schimmels in het huis en heeft hij die informatie bewust verzwegen? Dan heeft hij zijn plicht geschonden en kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade, mits deze schade dermate ernstig is dat deze het normale gebruik van het huis onmogelijk maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij rotte vloerbalken of door zwammen aangetaste draagconstructies die niet meer betrouwbaar zijn. Ook kan het klimaat in een woning door zwammen en schimmels zo slecht zijn dat het voor de gezondheid niet verantwoord is om in het huis te leven.

In het koopcontract kan echter een ouderdomsclausule opgenomen zijn, waarmee de verkoper zichzelf heeft beschermd tegen verborgen gebreken. In dit geval kan het lastiger zijn om de verkoper aansprakelijk te stellen, tenzij hij zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Hij blijft immers verplicht om alle informatie over het huis te melden, ook als er een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst staat. Soms zal het echter moeilijk zijn te bewijzen dat het probleem al voor de overdracht bestond. Zwammen en schimmels kunnen immers razendsnel groeien. Bovendien heeft de koper ook een onderzoeksplicht waaraan hij moet voldoen en zeker bij een ouder huis moet de koper zijn plicht serieus opvatten. Heeft de koper bijvoorbeeld een bouwkundige keuring laten uitvoeren of niet? Al deze factoren zijn van invloed op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de schade die door de zwammen is veroorzaakt.

Schade beperken

Als koper heeft u in ieder geval de plicht om ervoor te zorgen dat de schade niet erger wordt en gezien de snelgroeiende aard van zwammen en schimmels is het daarom van groot belang dat u direct een specialistisch bedrijf inzet om het probleem te bestrijden. Mogelijk kan hierdoor de schade enigszins beperkt worden. Als de vloerbalken bijvoorbeeld zijn aangetast maar de vloer zelf nog niet, dan kunnen soms vanuit de kruipruimte de balken vervangen worden, zonder dat de vloer vervangen hoeft te worden. Maar dan moeten de zwammen wel eerst succesvol bestreden zijn. Omdat zwammen bovendien vooral voorkomen op vochtige plekken, zoals kelders en kruipruimtes, is het ook raadzaam om het klimaat in deze ruimtes te verbeteren, bijvoorbeeld door verbeterde ventilatiemogelijkheden.

Een schadeclaim indienen

Zwammen en schimmels in een huis zijn een groot probleem dat helaas vaak voor veel schade zorgt. De financiële belangen zijn dan ook groot. Wij adviseren zowel kopers als verkopers die hiermee te maken krijgen om zich te laten bijstaan door een expert die weet welke juridische stappen er gezet moeten worden. Wij hebben vele jaren ervaring met dit soort schadeclaims en helpen u graag verder. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.