Water in de kruipruimte als verborgen gebrek constateren

Het is de nachtmerrie van iedereen die een woning koopt: het constateren van verborgen gebreken. Denkt u bijvoorbeeld aan daklekkage of asbest, maar ook water in de kruipruimte. Gezien het feit dat deze ruimte omringd wordt door grondwater, komt dit vaak voor. Het hoeft niet per se een probleem te vormen en vaak staat er dan ook water in de kruipruimte van een woning zonder dat de bewoners dit doorhebben. Is er echter sprake van optrekkend vocht en schimmelgroei? Dan ontstaat er een zeer onwenselijke situatie.

Verkoper aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Wanneer is water in de kruipruimte een verborgen gebrek?

Van verborgen gebreken is niet zomaar sprake. We noemen water in de kruipruimte dan ook pas een verborgen gebrek wanneer deze voorafgaand aan de aankoop redelijkerwijs niet zichtbaar was, de verkopende partij kennis had van het gebrek én dit bewust voor u heeft verzwegen. Enkel in dat geval kan een verkoper aansprakelijk worden gesteld. Ditzelfde geldt wanneer water in de kruipruimte het normale gebruik van de woning ernstig verhindert en u dit voorafgaand aan de koop niet redelijkerwijs (met andere woorden: zonder veel moeite) had kunnen ontdekken.

Oorzaken en gevolgen van water in de kruipruimte

Doorgaans ontstaat er water in de kruipruimte omdat grondwater in de vloer en/of wanden infiltreert. Zeker gedurende vochtige periodes kan hiervan sprake zijn. Wanneer de ruimte langer onder water staat, neemt het risico op vochtige muren, muffe geuren en schimmelvorming toe. Vanuit de kruipruimte kan vocht ook naar bovengelegen ruimtes trekken, waar het voor vocht- en dus gezondheidsproblemen kan zorgen. Bovendien betekent dit een waardedaling voor uw woning. Zaak is dus altijd het probleem zo snel mogelijk aan te pakken.

Kosten waarmee u te maken krijgt

Ongeacht of het water in de kruipruimte reeds als verborgen gebrek is geïdentificeerd of niet, geldt dat u zo snel mogelijk aan de slag moet om het probleem op te lossen en verergering te voorkomen. Enkel het leegpompen van de ruimte is slechts een tijdelijke oplossing. Om definitief met het probleem af te rekenen, dient de kruipruimte waterdicht te worden gemaakt via drainage of bekruiping. De exacte kosten zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van de ruimte, de oppervlakte ervan en de toegepaste methode. Doorgaans kunnen deze werkzaamheden behoorlijk in de papieren lopen.

De mededelingsplicht

Of het in de kruipruimte aanwezige water nu direct een probleem voor uw gezondheid en woongenot veroorzaakt of niet, er geldt voor de verkopende partij te allen tijde een mededelingsplicht, ook wel meldingsplicht genoemd. Wanneer de verkopende partij weet van water in de kruipruimte, dient dit voorafgaand aan een eventuele verkoop aan de kopende partij te worden medegedeeld. Gebeurt dit niet, dan kunt u als koper deze verkopende partij tot twee maanden na constatering van het probleem aansprakelijk stellen, mits kan worden aangetoond dat het probleem al voorafgaand aan de koop bestond en niet redelijkerwijs kon worden ontdekt.

De onderzoeksplicht

Om iemand op basis van het niet voldoen aan de meldingsplicht aansprakelijk te stellen, moet u ook kunnen aantonen dat u zelf aan de onderzoeksplicht heeft voldaan. Uw onderzoeksplicht vervult u door een aankoopmakelaar in de arm te nemen of een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. U bekijkt tijdens de bezichtiging alle ruimtes om mogelijke gebreken op te sporen. De kruipruimte zou u daarbij niet mogen overslaan. Daarnaast is het belangrijk om de verkopende partij te bevragen over eventuele water- en vochtproblemen in het verleden. Stelt u zich er ook van op de hoogte of een woning zich in een risicogebied voor overstromingen bevindt.

De verkopende partij aansprakelijk stellen

Heeft u een verborgen gebrek als water in de kruipruimte in uw onlangs aangekochte woning ontdekt? Dan is het verstandig om juridische adviezen in te winnen. Hiervoor bent u bij Woningjurist aan het juiste adres. Onze juristen beschikken over de benodigde ervaring en zijn gespecialiseerd op het gebied van verborgen gebreken. Een eerste stap is het nagaan of de verkopende partij aansprakelijk kan worden gesteld. Vermeldt het koopcontract dat uw woning ‘de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn’? Dan is het water in de kruipruimte een verborgen gebrek en is de verkopende partij aansprakelijk.

Aansprakelijkstelling, en dan?

Binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek dient de verkoper middels een aansprakelijkstelling op de hoogte te worden gebracht. Overschrijdt u deze termijn, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Idealiter komt u samen met de verkoper tot een oplossing. Dit dient op papier te worden vastgelegd. Lukt dit niet? Dan volgt er een ingebrekestelling. Laat u deze door een van onze juristen opstellen, dan weet u zeker dat deze aan alle juridische eisen voldoet. Kan er geen overeenkomst worden bereikt of blijft de verkopende partij in verzuim? Pas dan wordt de gang naar de rechter aanbevolen.

Het inschakelen van een jurist bij verborgen gebreken

Een verborgen gebrek als water in de kruipruimte is erg vervelend, des te meer wanneer hierdoor grote schade ontstaat die uw woongenot en de waarde van uw woning doet dalen en tegelijkertijd een risico vormt voor allerhande gezondheidsproblemen. Als potentiële koper van een woning dient u zich dan ook altijd zo goed mogelijk in te dekken door aan uw onderzoeksplicht te voldoen en enkel een betrouwbaar koopcontract te ondertekenen. Wordt u achteraf toch geconfronteerd met een verborgen gebrek als water in de kruipruimte? Neemt u dan altijd een jurist in de arm.

Ondersteuning bij het verkrijgen van een maximale schadevergoeding

Woningjurist biedt juridische bijstand aan personen die een huis hebben gekocht en daarna een verborgen gebrek als water in de kruipruimte ontdekken. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? De juristen die daar in dienst zijn, zijn er echter op gericht uw dossier zo snel mogelijk af te handelen. Bij Woningjurist bent u geen nummer. Is de verkopende partij aansprakelijk voor een verborgen gebrek als water in de kruipruimte? Dan zorgen we ervoor dat u een maximale schadevergoeding ontvangt. Heeft u interesse in onze bijstand? Neemt u dan contact op.