Verjaringstermijn klachtplicht bij verborgen gebreken

Als u een huis heeft gekocht dan hoopt u natuurlijk dat alles in orde is en dat u na de overdracht niet voor verrassingen komt te staan. Helaas is dat niet altijd het geval en komen er soms verborgen gebreken aan het licht die dermate ernstig zijn dat u het huis niet normaal kunt bewonen, bijvoorbeeld omdat het dak lekt of omdat de gasinstallatie beschadigd en onveilig blijkt te zijn. Dit soort zaken kunnen naast een hoop emotioneel leed ook grote financiële gevolgen hebben. U kunt als koper dan ook een ernstig verborgen gebrek proberen te verhalen op de verkoper. Als u daartoe besluit, dan krijgt u te maken met de klachtplicht. Maar wat is dat precies en wat betekent de klachtplicht voor u als koper?

Tijdig melden

Als koper heeft u het recht om de verkoper aansprakelijk te stellen voor verborgen gebreken. U heeft daarbij echter wel de plicht om uw klacht tijdig te melden aan de verkoper. Kort gezegd is dat waar de klachtplicht op neerkomt. De vraag die daarbij onmiddellijk rijst is natuurlijk wat er dan wordt verstaan onder het begrip tijdig. Het wetboek biedt daarbij weinig verduidelijking, want daarin wordt gesproken over de plicht om het gebrek te melden ‘binnen bekwame tijd’. Uit de praktijk van de rechtspraak blijkt dat een termijn van twee maanden nadat het gebrek is vastgesteld een goede richtlijn is. Een koper die een gebrek binnen twee maanden bevindt zich doorgaans op veilig gebied. Daarbij is het uiteraard van belang dat de koper kan aantonen dat hij het gebrek tijdig heeft gemeld. Het is daarom aan te raden om een klacht schriftelijk te melden, bij voorkeur door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Een latere melding

Bovenstaande betekent niet dat een klacht die later dan twee maanden na constatering van het gebrek wordt gemeld per definitie geen zin meer heeft. Binnen de rechtspraak kan besloten worden dat de klacht alsnog rechtsgeldig is. De kans hierop is het grootst wanneer de verkoper door de late melding geen extra schade lijdt. Ook kan het voor de koper noodzakelijk zijn om het gebrek eerst te laten onderzoeken, voordat hij de verkoper kan melden hoe groot de schade is. In dat geval is het echter raadzaam om de verkoper wel alvast op de hoogte te stellen van het feit dat er een gebrek is geconstateerd en dat hij meer informatie krijgt wanneer het onderzoek is afgerond.

De verjaringstermijn

Het kan natuurlijk gebeuren dat de koper de verkoper tijdig op de hoogte heeft gebracht van een verborgen gebrek, maar dat de verkoper niet reageert of aangeeft dat hij niet van plan is de schade te vergoeden of het gebrek te herstellen. In dat geval rest de koper niets anders dan een juridische procedure bij de rechter. Ook daarvoor geldt dat de koper dit tijdig moet doen. De wet heeft bepaald dat de koper de procedure bij de rechter moet starten binnen twee jaar na het melden van de klacht. Als dit niet gebeurt, is de zaak verjaard en vervallen daarmee de rechten van de koper. Overigens start deze termijn van twee jaar telkens opnieuw nadat de koper een schriftelijke melding aan de verkoper heeft gedaan over het feit dat hij zijn recht op vergoeding zal handhaven. Dit wordt het stuiten van de verjaringstermijn genoemd en de koper dient ook hierbij te kunnen bewijzen, door middel van een aangetekende brief, dat hij de schriftelijke mededeling heeft verstuurd aan de verkoper.

Deskundig advies

Een verkoper aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken is een proces waarbij vele juridische regels moeten worden gevolgd. Het kan grote financiële gevolgen hebben wanneer u dit proces niet op de juiste manier doorloopt. U kunt daarom bij ons terecht voor deskundig advies en juridische hulp. Wilt u een probleem melden of wilt u graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.