Verborgen gebreken termijn

Verborgen gebreken zijn gebreken die zich na de koop openbaren of na de koop zichtbaar worden, terwijl deze daaraan voorafgaand dat niet waren. Ontdekt u in uw koopwoning een verborgen gebrek als lekkage, asbest, houtworm of problemen met de fundering? En kunt u uw woning hierdoor niet op normale wijze gebruiken? Dan dient de verkopende partij, wanneer deze op de hoogte was van het gebrek, vaak de schade te betalen. Hiervoor dient u wel melding te maken binnen de termijn die voor verborgen gebreken geldt. Ook wel bekend als verjaringstermijn. Een verborgen gebrek aan een woning is na verjaring niet meer rechtsgeldig.

Verkoper aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand bij verborgen gebreken

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Aansprakelijkheid van de verkopende partij

Als koper van een woning heeft u voorafgaand aan de aanschaf te maken met een onderzoeksplicht, maar wanneer zich een verborgen gebrek voordoet, geldt voor u tevens de klachtplicht. U moet binnen een bepaalde termijn de verborgen gebreken melden. Is de verkopende partij aansprakelijk, dan dient deze het gebrek te repareren of de reparatiekosten te vergoeden. Aansprakelijk is een partij wanneer u uw woning niet op normale wijze kunt gebruiken of als een verkoper van het gebrek wist, maar u daarover niet informeerde. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn lekkage en een slechte fundering.

De schade zoveel mogelijk beperken

Niet alleen heeft u bij het melden van verborgen gebreken een termijn in acht te houden, u dient er tevens voor te zorgen dat het schadebedrag zo laag mogelijk blijft. In de praktijk betekent dit dat u reeds met (nood)reparaties moet aanvangen. Gaat u de kosten op de verkopende partij verhalen, dan dienen deze redelijk te zijn. Dit betekent dat u niet voor de duurste aannemer kiest en ook niet van de gelegenheid gebruikmaakt om uw woning te verbeteren. U mag geen ‘winst’ maken.

Wat is de termijn voor het melden van verborgen gebreken?

Vaak vraagt men zich af wat er omtrent verborgen gebreken aan een huis betreft verjaring geldt. De wet beschrijft in ieder geval dat u als kopende partij een gebrek ‘binnen bekwame tijd’ bij de verkopende partij dient te melden. Met ‘binnen een bekwame tijd’ wordt een periode van twee maanden bedoeld. U dient uw klacht telefonisch of schriftelijk in te dienen. Weet u niet goed hoe u dit aan moet pakken of wordt uw klacht niet geaccepteerd? Dan kunt u een ervaren professional van Woningjurist in de arm nemen.

Binnen welke termijn dient u met herstelwerkzaamheden aan te vangen?

Houdt u de termijn voor verborgen gebreken in acht en kiest u ervoor de verkopende partij telefonisch op de hoogte te stellen, dan is het daarbij wel belangrijk dat u dit ook schriftelijk laat bevestigen. Na het melden van het gebrek kunt u met de verkoper naar een oplossing zoeken. Niet alleen de melding, maar ook het herstel dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Ook hiervoor wordt een periode van twee maanden gehanteerd. Overschrijdt u deze, dan zal de schade toenemen.

Wat als de termijn voor verborgen gebreken wordt overschreden?

Het bovenstaande doet u wellicht vermoeden dat elke melding van een verborgen gebrek aan een woning na twee maanden als verjaring telt. Dat is echter niet altijd het geval. Indien een klacht later dan twee maanden na de ontdekking ervan wordt gemeld, leidt dit niet automatisch tot het vervallen van uw rechten. De kans op rechtsgeldigheid van een vertraagde melding wordt groter wanneer de verkoper hierdoor niet wordt geschaad. Wanneer u wel binnen twee maanden na ontdekking melding maakt bij de koper, maar bijvoorbeeld nog een onderzoeksrapport afwacht, heeft u een termijn van twee jaar.

Verborgen gebreken na 1 jaar of langer melden

Hoe lang na de koop van een huis kunnen verborgen gebreken worden gemeld? Soms komen verborgen gebreken namelijk pas veel later naar voren. In sommige gevallen is er geen sprake van verjaring bij een verborgen gebrek in een woning. Wordt een gebrek binnen vijf jaar na de aankoop ontdekt, dan kunt u de verkoper onder bepaalde voorwaarden toch aansprakelijk stellen. U dient wel aan te tonen dat de schade vóór de aankoop is ontstaan. Ook hier geldt een termijn van twee maanden voor het melden van de verborgen gebreken. Tevens dient de procedure binnen twee jaar plaats te vinden.

Ingebrekestelling

Houdt u zich aan de termijn voor meldingen van verborgen gebreken, dan stuurt u de verkopende partij een aansprakelijkstelling. Reageert de verkoper hier niet op of kunt u er met hem of haar niet uitkomen? Dan kunt u een ingebrekestelling verzenden. Hierin vermeldt u dat u verwacht dat hij of zij het gebrek herstelt en dat u, indien dit niet gebeurt, verdere stappen zult nemen. Is dit noodzakelijk, dan kunt u het beste een jurist in de arm nemen. Het is namelijk van belang dat deze brief aan alle juridische eisen voldoet.

Met juridische bijstand een maximaal resultaat

Een ervaren jurist van Woningjurist kan u binnen de geldende termijn voor meldingen van verborgen gebreken bijstaan in dit proces. Een aansprakelijkstelling en de hieruit voortvloeiende procedure zijn zaken waarmee u niet op dagelijkse basis te maken heeft. Dankzij een jurist zullen onderhandelingen soepeler verlopen en wordt er een voor u maximaal resultaat behaald. Is de verkoper niet of nauwelijks bereid mee te werken? Dan kan ervoor worden gekozen de zaak voor de rechter te brengen. Dit kan tot twee jaar na de klachtmelding.

De voordelen van het inschakelen van een jurist

Vaak vindt men het nogal spannend om binnen de geldende termijn verborgen gebreken bij de verkopende partij te melden. Wat zal de reactie zijn? En hoe werkt het indienen van een claim eigenlijk? Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken, rijzen er nog meer vragen. Het direct inschakelen van een advocaat is echter erg prijzig. Voor de bijstand van een jurist van Woningjurist betaalt u aanzienlijk minder. Ook zal de procedure sneller kunnen worden afgehandeld.

Neem contact op met Woningjurist

Heeft u vragen over de termijn om verborgen gebreken te melden of bent u op zoek naar ondersteuning bij deze procedure? Schroomt u dan niet om contact op te nemen met Woningjurist. Wij hebben ervaring met zaken waarin kopers te maken hebben gehad met de meest uiteenlopende verborgen gebreken. Onze medewerkers zijn niet alleen ervaren, maar ook tot in de puntjes op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied.