Verborgen gebreken lekkage en vocht woning

Het is één van de problemen waar u als huiseigenaar mee te maken kunt krijgen: lekkage of vocht in uw woning. Afhankelijk van de aard van het probleem en de ernst ervan, kunnen vochtproblemen verstrekkende gevolgen hebben. U kunt daarbij denken aan de directe schade die vocht toebrengt aan bijvoorbeeld een plafond, muren of draagbalken, maar ook aan het klimaat dat erdoor ontstaat. Een vochtig klimaat in huis is slecht voor de gezondheid en bovendien vormt het een broedplaats voor schimmels, die op hun beurt weer verdere schade aan uw woning kunnen toebrengen door bijvoorbeeld het aantasten van houten draagconstructies. Het is dan ook zaak om een goed beeld te krijgen van waar het vochtprobleem of de lekkage door veroorzaakt wordt, zodat u het probleem effectief kunt (laten) verhelpen. Als u als koper van een huis na de overdracht met vocht of lekkage wordt geconfronteerd, dan komt bovendien de vraag naar voren wie er verantwoordelijk is voor deze schadepost.

Verkoper woning aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Wie is aansprakelijk

Wie er aansprakelijk is voor de kosten van het schadeherstel hangt van diverse factoren af. Ten eerste is het de vraag of de verkoper van het probleem op de hoogte was en dit bewust heeft verzwegen. In dat geval heeft hij zijn mededelingsplicht geschonden en heeft de koper een goede kans dat hij de kosten op de verkoper kan verhalen. De vraag is daarbij wel hoe ernstig het probleem is. Volgens de standaard koopovereenkomst heeft de koper het huis immers gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevond, inclusief alle gebreken. Hij mag er echter wel van uitgaan dat het huis geschikt is voor normaal gebruik. Om de verkoper aansprakelijk te kunnen stellen moet de schade die door vocht of lekkage wordt veroorzaakt dus dermate ernstig zijn, dat de koper niet normaal in het huis kan wonen.

Ernstige vochtproblemen

Of de situatie ernstig genoeg is om aan bovenstaand criterium te voldoen, is per geval verschillend. Niet elk vochtprobleem maakt immers normale bewoning van een huis onmogelijk. Toch zijn er wel degelijk situaties waarin dit helaas wel het geval is. Denk bijvoorbeeld maar aan een lekkend dak of aan lekkage in de afvoer en de leidingen, waardoor er geen water gebruikt kan worden. Ook kan optrekkend vocht voor grote problemen zorgen door bijvoorbeeld vloerbalken aan te tasten, of kan vocht binnen komen door slecht metselwerk aan de gevel. Een vochtig klimaat in huis vormt bovendien de ideale omstandigheden voor de groei van schimmels en zwammen en op die manier ontstaat er een zeer ongezonde leefomgeving. Een expert kan onderzoeken of het klimaat in de woning dermate is aangetast dat het voor de gezondheid van de bewoners onverantwoord is om in het huis te leven.

Langdurig aanwezig

Wanneer u als koper de schade wilt verhalen op de verkoper van de woning, dan moet u natuurlijk kunnen aantonen dat het probleem al voor de overdracht bestond en dat u daar niet van op de hoogte was. Door het huis door een specialist te laten onderzoeken kan geconstateerd worden of het vochtprobleem of de lekkage pas sinds kort bestaat of dat het al gedurende langere tijd aanwezig is. Wanneer ook de oorzaak van het probleem is vastgesteld is het van groot belang om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de schade niet nog groter wordt. Helaas kunnen dit soort gebreken behoorlijk in de papieren lopen en is de vraag wie er verantwoordelijk voor is niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Het is dan ook raadzaam hier deskundige hulp bij in te schakelen.

Ervaring met vochtzaken

Wij zijn gespecialiseerd in verborgen gebreken en hebben veelvuldig te maken gehad met zaken op het gebied van lekkage en vochtproblemen. Wij zetten onze kennis en ervaring dan ook graag in om u te adviseren over de juiste juridische stappen die u moet nemen en wij kunnen u in het gehele proces begeleiden. Zowel kopers als verkopers kunnen hiervoor bij ons terecht. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.