Mededelingsplicht bij verborgen gebreken

Bij de koop van een huis spelen grote belangen en er is veel geld mee gemoeid. Het is daarom van belang dat dit proces op een correcte manier verloopt en dat aan alle juridische regels voldaan wordt. Beide partijen hebben dan ook plichten en rechten, die ze na moeten komen om latere aansprakelijkheid voor eventuele problemen op het gebied van verborgen gebreken te voorkomen. We bespreken hier de plichten van de verkoper in dit proces. Over de onderzoeksplicht van de koper kunt u elders op deze site meer informatie vinden.

Verschillende belangen

De verkoper wil natuurlijk zijn woning het liefst zo snel mogelijk en tegen een goede prijs verkopen. Hij heeft er dus belang bij om potentiële kopers enthousiast te maken voor het huis en ze te wijzen op alle positieve kanten. De juridische plicht van de verkoper vereist echter dat hij ook de belangen van de koper laat mee wegen in de informatie die hij over de woning verstrekt. Het belang van de koper is immers dat deze een eerlijk en compleet beeld krijgt over de staat waarin de woning verkeert, zodat hij de afweging kan maken of hij tot koop over wil gaan en welke prijs het huis hem in dat geval waard is. Om als koper een goed beeld te kunnen krijgen van de woning, is het van belang dat de verkoper zoveel mogelijk informatie over het huis geeft en alle vragen van de koper eerlijk beantwoordt. Dit wordt de mededelingsplicht of informatieplicht genoemd.

Gebreken melden

De mededelingsplicht houdt in dat een verkoper verplicht is om alle eigenschappen van het huis aan de koper te melden, ook als de koper hier niet om heeft gevraagd. Het gaat daarbij vooral om zaken waarvan de verkoper op de hoogte is of waarvan hij op de hoogte zou moeten zijn, maar die de koper zelf niet of moeilijk zou kunnen constateren, zoals een sterk verontreinigde grond rond het huis of een lekkend dak. Van duidelijk zichtbare gebreken, zoals lekkage sporen op de muur of een scheur in het plafond mag de verkoper verwachten dat de koper deze zelf opmerkt. Wanneer de koper hier echter vragen over stelt, dient de verkoper deze wel eerlijk te beantwoorden en meer informatie over het gebrek te verschaffen.

Feitelijke en juridische gebreken

De verkoper is dus verplicht om alle feiten over het huis aan de potentiële koper te melden. Daarbij gaat het niet alleen om de feitelijke gebreken, zoals een dak dat lekt, maar ook om juridische gebreken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan buren die het recht van overpad hebben. Omdat ook dit soort zaken het woonplezier kunnen beïnvloeden, heeft een koper er belang bij om dit te weten en dat betekent dat de mededelingsplicht van de verkoper zich ook uitstrekt tot deze juridische gebreken. De verkoper dient overigens niet alleen melding te maken van gebreken die zeker aanwezig zijn, maar ook van gebreken die hij alleen vermoedt. Wanneer hij bijvoorbeeld niet zeker weet of er asbest in de dakconstructie zit, maar hij heeft wel reden om dit te vermoeden, dan is de verkoper ook verplicht dit te melden. Hij doet er dan wel verstandig aan om deze informatie ook op papier vast te leggen, zodat hij ten alle tijden kan bewijzen dat hij aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan.

Schade herstellen of vergoeden

De mededelingsplicht van de verkoper reikt dus ver en het is daarom van belang dat een verkoper zorgvuldig te werk gaat om aan zijn plicht te voldoen. Het is aan te bevelen hier deskundige hulp bij te betrekken, want als achteraf blijkt dat de verkoper zijn plicht heeft verzaakt, dan zijn de gevolgen vaak groot. Het niet voldoen aan de mededelingsplicht wordt in de rechtspraak zwaar aangerekend, wat als gevolg kan hebben dat de verkoper de schade moet herstellen of een schadevergoeding moet betalen. In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs overgegaan worden tot ontbinding van het koopcontract. Heeft u als verkoper te maken met een schadeclaim als gevolg van verborgen gebreken? Dan kunt u bij ons terecht voor deskundig advies en begeleiding. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.