Houtworm in woning

Bij de bouw van huizen wordt regelmatig gebruikt gemaakt van hout. Houten delen aan een huis geven het geheel een karakteristieke, warme uitstraling die bij veel kopers geliefd is. Ook oudere woningen bevatten vaak veel houten delen. Denk bijvoorbeeld aan houten draagbalken, vloeren of betimmering aan de buitenzijde. Helaas heeft het gebruik van hout ook een keerzijde, want het is een materiaal dat regelmatig onderhoud vereist. Zeker bij de verkoop van oudere huizen kan nog weleens blijken dat dit onderhoud niet voldoende is uitgevoerd waardoor het hout in slechte conditie is. Daarnaast is hout een geliefde woonplaats voor diverse larven van insecten, waaronder de larven van de houtwormkever.

Borende keverlarven

In hout kunnen diverse insectenlarven worden aangetroffen. Als we het over houtworm hebben dan wordt daarmee doorgaans de larve bedoeld van de houtwormkever, ook wel het doodskloppertje genoemd. De volwassen houtwormkever leeft niet in het hout, dus het zijn alleen de larven die de schade veroorzaken. Dit doen ze door al knagende gangen te boren door het hout. Hoewel u dit niet altijd direct in de gaten zal hebben, kunnen deze kleine beestjes grote schade aanrichten. Vooral wanneer zij zich hebben genesteld in draagbalken, vloerbalken of dakconstructies. Eén klein boorgangetje is niet zo’n probleem, maar het duurt ongeveer drie tot vijf jaar voordat een larve volwassen is en uitvliegt. In die tijd kan het hout aanzienlijke schade oplopen.

Houtworm constateren

Als u als koper vermoedt dat een woning te maken heeft met houtworm dan kunt u op zoek gaan naar sporen van de aanwezigheid van deze beestjes. Een volwassen houtwormkever knaagt zichzelf een weg naar uiten, waardoor er een uitvlieggaatje in het hout te zien is. Zeker als het om een oud huis met veel hout gaat, is het als koper raadzaam om het hout door een expert te laten beoordelen. Zo kunt u aantonen dat u aan uw onderzoeksplicht hebt voldaan. Maar wat als na de overdracht van de woning blijkt dat er toch houtworm aanwezig is? Kunt u dan de verkoper aansprakelijk stellen?

Aansprakelijk voor de houtwormschade

Zoals bij alle verborgen gebreken het geval is, wordt bij de aansprakelijkheidsvraag gekeken naar de ernst van de schade. Is het huis normaal bewoonbaar? Dan moet de koper zijn verlies nemen en de schade zelf betalen. Is de schade echter zo groot dat het huis niet normaal gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat de draagbalken niet meer betrouwbaar zijn, dan is het mogelijk de verkoper hiervoor aansprakelijk te stellen. De volgende vraag is dan of de verkoper op de hoogte was van de aanwezigheid van houtworm. De verkoper heeft immers een mededelingsplicht. Wanneer hij deze geschonden heeft, zal hij doorgaans aansprakelijk worden gesteld en zal hij de schade moeten herstellen of een schadevergoeding moeten betalen.

Een oud houten huis

Bij oudere huizen weegt de onderzoeksplicht van de koper zwaarder dan bij een nieuwe woning. Bovendien kan de verkoper in sommige gevallen een ouderdomsclausule in het koopcontract laten opnemen, waarmee zijn aansprakelijkheid voor gebreken in het huis verminderd wordt. Het zal in dat geval voor de koper moeilijker zijn om de schade op de verkoper te verhalen. De verkoper blijft echter altijd verplicht om belangrijke informatie over het huis te vermelden. Als aangetoond kan worden dat hij bewust informatie heeft achtergehouden dan kan hij alsnog aansprakelijk worden gesteld, ondanks een eventuele ouderdomsclausule. Ook als de koper onvoldoende onderzoek heeft gedaan, blijft een verkoper die zijn mededelingsplicht geschonden heeft aansprakelijk. Zijn plicht weegt namelijk zwaarder dan die van de koper.

De zaak afhandelen

Wie er verantwoordelijk is voor de schade die de larven van de houtwormkever hebben veroorzaakt, hangt dus onder andere af van de ernst van de situatie. Maar één ding is zeker, als u houtworm in uw huis constateert, dan wilt u daar zo snel mogelijk vanaf. Het is dan ook zaak om direct een bedrijf in te schakelen dat de houtworm effectief kan bestrijden, zodat de schade niet nog verder oploopt.

Daarnaast kunt u wellicht hulp gebruiken bij het aansprakelijk stellen van de verkoper, of juist bij het verweer tegen een schadeclaim. Dit proces is immers complex en gebonden aan vele juridische regels. Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring en zijn gespecialiseerd in het afhandelen van zaken rondom verborgen gebreken. Wij staan dan ook klaar voor zowel kopers als verkopers van een woning. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.