Juridische bijstand bij geluidsoverlast door de buren

Burenoverlast komt in Nederland vaak voor. Volgens onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft meer dan een vijfde van de Nederlanders er wel eens mee te maken, en een klein deel daarvan zelfs op frequente basis. Hinder betreft meestal geluidsoverlast van de buren, bijvoorbeeld geluidsoverlast door muziek die de buren spelen. Er mag geen twijfel over bestaan dat geluidsoverlast niet alleen het woongenot, maar ook uw gezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarom bestaan er regels voor onder andere verkeer, luchthavens en horeca. Maar hoe zit het met de buren?

Geluidsoverlast door buren?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct juridische hulp bij geluidsoverlast (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Normale leefgeluiden in een dichtbevolkt land als Nederland

Normale leefgeluiden als de stofzuiger, dichtslaande deuren en spelende kinderen moeten door buren van elkaar geaccepteerd worden. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland zijn deze geluiden onontkoombaar. Vooral in de zomermaanden, wanneer de ramen openstaan en we vaker buiten zitten, hoort u meer leefgeluiden. Deze kunt u als hinderlijk ervaren, maar deze hoeven dat dus niet per se te zijn. Aantoonbare geluidsoverlast van de buren is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) wel strafbaar.

Onopzettelijke overlast

Wist u dat geluidsoverlast van de buren vaak niet opzettelijk ontstaat? In veel gevallen realiseert men zich niet dat er hinderlijke geluiden worden veroorzaakt. U kunt dit benoemen in een beleefd gesprek. Wellicht ervaren uw buren ook hinder van enkele geluiden die van u afkomstig zijn. Wanneer er sprake is van een goede relatie tussen beide partijen, is geluidsoverlast van de buren vaak met kleine aanpassingen op te lossen. Denkt u bijvoorbeeld aan het plaatsen van een geluidsisolerende ondervloer, het plaatsen van stootdopjes tussen de deur en de deurpost en het niet meer klussen na een bepaald tijdstip.

Normale leefgeluiden versus overlast

Wat door de ene als geluidsoverlast door de buren wordt gezien, wordt door een ander niet zo ervaren. U kunt dus niet zomaar stappen tegen overlast nemen indien dit niet objectief is vastgesteld. Zeker wanneer u in een gehorige woning woont, zult u meer leefgeluiden van anderen horen. Dit is vaak het geval in oudere woningen. Huurt u uw woning, dan kan een verhuurder vaak niet worden verplicht tot technische aanpassingen die de impact van geluidsoverlast door de buren verminderen. Pas wanneer er gebreken worden vastgesteld, behoort dit tot de mogelijkheden.

Geluidsoverlast door muziek van de buren

Vooral geluidsoverlast door muziek van de buren is een bekend probleem. Denkt u bijvoorbeeld aan die buurman die in het holst van de nacht nog fanatiek naar zijn favoriete rockband luistert. Of die buren die hun saxofoonoefeningen spelen, precies op het moment dat u onder de wol stapt en de slaap dus niet kunt vatten. Wellicht kunt u met hen afspraken maken over geluidsniveaus op bepaalde tijdstippen, of isolatie aanbrengen. Buurtbemiddeling of bemiddeling door de VvE zijn een volgende stap. Werkt ook dit niet? Dan kunt u juridische bijstand inschakelen. Meld uw zaak

Wanneer zijn juridische stappen mogelijk?

Niemand is verplicht zich honderd procent aan het leefpatroon van de buren aan te passen. Waartoe men uiteraard wel verplicht is, is het beperken van de overlast tot een minimum. Pas wanneer geluidsoverlast van de buren als objectieve overlast kan worden aangemerkt, zullen juridische stappen hun vruchten afwerpen. Geluidsoverlast van buren in een koopwoning of huurwoning door normaal gebruik is niet verwijtbaar. Net als bij geluidsoverlast van buren in een koopwoning kunt u als huurder direct de veroorzaker aanspreken, of de verhuurder inschakelen. Heeft u een koopwoning? Meld uw zaak

Subjectieve hinder versus meetbare overlast

Voor geluidsoverlast door buren, of dit nu geluidsoverlast door muziek van de buren of iets anders is, bestaat geen heldere wet- en regelgeving omtrent het toelaatbare geluidsniveau. Wel worden er bepaalde grenswaarden aangehouden betreffende het geluid dat uw buren mogen maken. Indien er sprake is van geluidsoverlast door buren van een koopwoning of huurwoning, is dit in decibellen te meten. Eenvoudige hinder door normale leefgeluiden is dat niet.  Tussen subjectieve hinder en meetbare overlast bestaat dan ook een groot verschil.

Richtlijnen omtrent acceptabele geluidsniveaus

Ondanks de afwezigheid van een glasharde wet- en regelgeving bestaan er wel degelijk richtlijnen voor wat acceptabel is. De geluidsgrenzen voor particuliere woningen, zoals gemeten aan de buitengevel, zijn overdag tussen de 50 en 70 decibel, ’s avonds tussen de 45 en 65 decibel en ’s nachts tussen de 40 en 60 decibel. Het geluid mag wel eens pieken, maar het gemiddelde moet onder de limiet blijven. Bestaan er gemiddeld per etmaal hogere geluidswaarden, dan is er sprake van onrechtmatige geluidsoverlast van de buren. Dit is een onrechtmatige daad en dus strafbaar.

Geluidoverlast van de buren meten

Ongeacht of het om geluidsoverlast van buren in een koopwoning of huurwoning gaat, geluidsoverlast is een probleem met een grote impact op onze gezondheid. Naar verwachting zal dit in de toekomst alleen maar verder toenemen, onder andere omdat men steeds dichter bij elkaar gaat wonen. Geluidsoverlast van buren staat op nummer twee van alle mogelijke soorten geluidsoverlast. Wilt u weten of de hinder die u ervaart daadwerkelijk objectieve geluidsoverlast betreft? Dan kunt u een geluidsmeting laten uitvoeren. Behalve de decibellen wordt ook in kaart gebracht of de normen worden overschreden.

De gevolgen die geluidsoverlast van buren voor u kan hebben

Geluidsoverlast, waaronder geluidsoverlast van uw buren kan uw woongenot, maar ook uw gemoedstoestand in ernstige mate negatief beïnvloeden. Overmatig geluid is om verschillende redenen slecht voor uw gezondheid. Zo krijgt u niet zelden te maken met een slaaptekort, ergernissen overdag kunnen ook tot een hogere bloeddruk leiden en wanneer u deuren en ramen gesloten houdt om geluiden buiten te houden, ontbreekt het u aan goede ventilatie.

Geluidsoverlast van buren oplossen met de juridisch professionals van Woningjurist

Wij als juridisch specialisten van Woningjurist hebben reeds jaren ervaring met geluidsoverlast van buren en weten precies welke deskundige aanpak hierbij gehanteerd dient te worden. Mochten de door ons gevoerde onderhandelingen met uw buren niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunnen wij u ook begeleiden naar de rechter. Wilt u ons inschakelen voor uw zaak? Meld uw zaak .