Daklekkage, een verborgen gebrek waarbij juridische bijstand wenselijk is

Wanneer u een nieuwe woning heeft gekocht, kunt u niet wachten om hierin uw intrek te nemen. Soms heeft de woning enkel een likje verf nodig, andere woningen vereisen een verbouwing om geheel aan uw wensen te voldoen. Ontdekt u tijdens deze periode een verborgen gebrek als een daklekkage, dan verstoort dit uw planning behoorlijk. Niet alleen dient het probleem te worden opgelost, ook rijst de vraag wie er voor deze extra kosten opdraait. Kortom, een onzekere periode. Woningjurist staat u bij wanneer u onlangs een huis heeft gekocht en het dak lekt.

Verkoper aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Adequaat optreden en verergering voorkomen

Wanneer u een huis heeft gekocht, verwacht u niet dat het dak lekt. Niet alleen een daklekkage, maar ook een rot dak kan als verborgen gebrek optreden. In dat laatste geval bent u nog verder van huis. Ontdekt u een verborgen gebrek als daklekkage, dan is het van belang adequaat op te treden om verergering van dit gebrek te voorkomen. Houtrot of schimmelvorming wilt u te allen tijde voor zijn. Het is dan ook belangrijk om een verkopende partij tijdens het koopproces te bevragen over de aanpak van lekkages die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Wanneer is daklekkage een verborgen gebrek?

Daklekkage kan niet altijd een verborgen gebrek worden genoemd. De vraag is namelijk in hoeverre dit mankement daadwerkelijk verborgen was. Wanneer u niet aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan door bijvoorbeeld een aankoopmakelaar in de arm te nemen of een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, kan een gebrek dat anderszins wel aan het licht zou zijn gekomen, niet verborgen worden genoemd. Als koper dient u dus zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Komt een daklekkage of een rottend dak daaruit niet naar voren, dan is dit inderdaad een verborgen gebrek.

Daklekkage zo snel mogelijk verhelpen

Heeft u een huis gekocht en lekt het dak, dan kunnen de problemen die hieruit voortvloeien behoorlijk verstrekkende gevolgen hebben. Hiermee doelen we niet alleen op directe schade aan de onderdelen van een dak en de rest van de woning, maar ook het ongezonde en onaangename leefklimaat dat daardoor ontstaat. Vocht is zeer slecht voor uw gezondheid en vormt een risico voor schimmelvorming. Daklekkage wilt u dus zo snel mogelijk verhelpen, maar dit brengt hoge kosten met zich mee. Uiteraard is het dan van belang vast te stellen of de verkopende partij aansprakelijk is.

De vraagstelling omtrent aansprakelijkheid

Bij daklekkage als verborgen gebrek ontstaat de vraag of de verkopende partij aansprakelijk is en dus voor de kosten dient op te draaien. De verkoper is aansprakelijk voor de daklekkage als verborgen gebrek wanneer deze op de hoogte was en de mededelingsplicht heeft geschonden. Is er sprake van schade waarvan bewezen is dat deze voor de overdracht aanwezig is, maar waar de verkoper niet van op de hoogte was, dan is deze enkel aansprakelijk wanneer de daklekkage normaal gebruik van de woning in de weg staat.

De verkoper aansprakelijk stellen wanneer het dak van een gekocht huis lekt

Om een verkopende partij aansprakelijk te stellen voor het verborgen gebrek van daklekkage, dient dus aan verschillende omstandigheden te worden voldaan:

  • Er dient te zijn vastgesteld dat de daklekkage daadwerkelijk een verborgen gebrek is
  • U als koper dient aan uw onderzoeksplicht te hebben voldaan
  • De lekkage staat het normale gebruik van de woning in de weg
  • Er is aangetoond dat het gebrek is ontstaan alvorens de verkoop plaatsvond

De onderzoeksplicht en de meldingsplicht

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een woning, dan heeft u als potentieel kopende partij de verplichting om na te gaan of er zichtbare gebreken kunnen worden geconstateerd. Van u wordt hierbij een actieve houding verwacht. Bij twijfel is het belangrijk een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. De meldingsplicht oftewel de mededelingsplicht geldt voor de verkopende partij. Men dient op de hoogte te zijn van de kenmerken van de woning en de kopende partij hierover in te lichten wanneer men weet dat dit voor de kopende partij van belang kan zijn.

Clausules om rekening mee te houden

Bent u er klaar voor om over te gaan tot de koop van een woning? Houdt u dan ook altijd rekening met de beruchte kleine lettertjes. In sommige koopcontracten is namelijk een ouderdomsclausule opgenomen. Met de ondertekening van een dergelijk contract geeft u aan op de hoogte te zijn van het feit dat u daar niet dezelfde verwachtingen als van een nieuwe woning van kunt hebben. Tevens kan er sprake zijn van een niet-zelfbewoningsclausule. De verkoper geeft daarmee aan dat hij of zij het huis niet zelf heeft bewoond en niet op de hoogte is van de staat van de woning.

Wat kunt u doen om een verborgen gebrek als daklekkage te voorkomen?

Een verborgen gebrek als daklekkage is nooit honderd procent te voorkomen. De kans hierop maakt u echter zo minimaal mogelijk wanneer u de woning voorafgaand aan de verkoop goed inspecteert en een bouwkundige inspectie laat uitvoeren en bij de verkopende partij naar gebreken informeert. Deze moeten volgens de mededelingsplicht aan u worden gemeld. Indien u gebreken constateert, gaat u met de verkoper in overleg om hierover tot een oplossing te komen.

Hulp bij het ontvangen van een vergoeding

Onze juristen zijn gespecialiseerd in verborgen gebreken als daklekkage. Lekt het dak, of is er sprake van een rot dak als verborgen gebrek? Bent u hiervan niet op de hoogte gesteld en/of werd dit uit een bouwkundig rapport niet duidelijk? Zelfs wanneer u denkt juridisch sterk te staan, kunnen er geschillen optreden. Niet verwonderlijk, want het gaat om grote geldbedragen. Aansprakelijkheid zal een tegenpartij dan ook niet zomaar erkennen. Wij kunnen u van dienst zijn bij het ontvangen van een vergoeding voor de aangetroffen schade.

Juridische bijstand door ervaren juristen

Bij een verborgen gebrek als daklekkage wordt vaak al snel een advocaat ingeschakeld. Echter is de gang naar de rechter lang niet altijd wenselijk. Een ervaren jurist is goedkoper en weet een zaak sneller af te wikkelen. Woningjurist heeft ervaring met zaken waarbij kopers van een woning een daklekkage als verborgen gebrek hebben aangetroffen. Wij ondersteunen u bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, het aansprakelijk stellen van de verkopende partij en de verdere afwikkeling van de zaak. Onze juristen zijn ervaren en op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen.