Juridische bijstand in het geval van burenruzie

In Nederland leven we behoorlijk dicht op elkaar, wat betekent dat we nog vaker dan elders geconfronteerd worden met het gedrag en de eigenschappen van onze buren. Vandaag de dag wordt een burenruzie in alsmaar toenemende mate gerapporteerd. Volgens onderzoek heeft een derde van de Nederlanders wel eens te maken met burenoverlast. Buren dienen de regels in acht te houden zoals in het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke verordeningen zijn vastgelegd. Gebeurt dit niet en willen uw buren niet meewerken aan een oplossing van het burenconflict, dan kunt u van juridische hulp gebruikmaken.

Praten is altijd de eerste stap

Is er sprake van een burenconflict, dan is het praten met de tegenpartij het eerste wat dient te gebeuren. Spreekt u met uw buren af om rustig over de overlast te spreken. Laat elkaar daarbij aan het woord en geeft u de ander ook de tijd om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Vertelt u uw buren overigens niet alleen wat u irriteert, maar ook wat dit met u doet. Wellicht kunt u samen een oplossing vinden waarin iedereen zich kan vinden. Lukt dit niet, dan helpt een onafhankelijke partij wellicht.

Buurtbemiddeling

In sommige gemeentes biedt men buurtbemiddeling bij burenoverlast aan. Vooral bij beginnende ruzies is dit effectief. Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat tussenkomst van de politie niet nodig is. De onafhankelijke partij gaat vertrouwelijk om met alle informatie en kan u en uw buren helpen het burenconflict op te lossen en de relatie te herstellen. U kunt buurtbemiddeling bij een burenruzie eigenlijk wel vergelijken met mediation bij bijvoorbeeld een relatie- of arbeidsconflict. Ook daarmee wordt u dagelijks geconfronteerd en is ingrijpen noodzakelijk om escalatie te voorkomen.

Overlast versus onrechtmatige hinder

Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland dient iedereen er feitelijk van uit te moeten gaan dat er nu eenmaal wel eens sprake is van overlast. Dit dienen we zo nu en dan te dulden. Pas wanneer er sprake is van onrechtmatige hinder kunt u stappen ondernemen. Of burenoverlast onrechtmatig is, hang af van de exacte omstandigheden. Er bestaan hieromtrent geen wettelijk vastgelegde regels. Van onrechtmatigheid zal sprake zijn indien de burenoverlast van ernstige aard is, deze al lang duurt en voorkomen had kunnen worden. In dat geval kan worden bepaald dat men maatregelen moet nemen.

Een burenruzie heeft ongekende impact op uw woongenot

Een burenruzie begint vaak met kleine irritaties die niet of onvoldoende uitgesproken worden. Hierbij kunt u denken aan rommel in de tuin of bij de voordeur, het spelen van harde muziek, blaffende honden of overhangende takken. Wanneer hier discussies over bestaan en de emoties hoog oplopen, spreekt men van een burenruzie. Dit kan behoorlijk wat impact hebben op uw woongenot en dagelijks leven. Komt u er samen of met de hulp van instanties als buurtbemiddeling niet uit? Dan kunt u de hulp van een juridisch specialist als Woningjurist inschakelen.

Als huurder bij een burenruzie betrokken zijn

Wordt het burenrecht overtreden, dan bestaat de kans dat er een burenruzie ontstaat. Alhoewel het burenrecht voornamelijk betrekking heeft op eigenaren van woningen en andere panden, is deze ook wel degelijk op huurders van toepassing. Bent u een huurder die te maken heeft met een burenruzie? Klopt u dan ten eerste aan bij uw woningbouwvereniging. Deze kunnen wellicht bemiddelen. Bij ernstige burenoverlast kunt u ook een verzoek indienen tot het nemen van maatregelen zoals vloerisolatie. Biedt dit geen soelaas? Ook als huurder kunt u een juridisch specialist inschakelen.

Conflicten met een VvE

Maar wist u dat u behalve bij een burenruzie ook bij een conflict met uw VvE een beroep kunt doen op de juridische bijstand en adviezen van een specialist? Stelt u zich voor dat uw VvE de beslissing neemt om huisdieren te verbieden. Wanneer u het met dit besluit niet eens bent, gaat u wederom als eerst in gesprek met de VvE. Komt u er met deze partij niet uit, dan schakelt u de hulp van een juridisch specialist als Woningjurist in. Deze kan u hulpen u succesvol te beroepen op het recht op een privéleven.

Het verzamelen van bewijsmateriaal

Bent u betrokken bij een burenruzie? Om uw positie te verstevigen, verzamelt u zoveel mogelijk feiten en bewijsmateriaal omtrent dit burenconflict. Zo noteert u details over wat er precies wanneer is gebeurd, wat de houding van de tegenpartij was en welke woorden er werden gebruikt. Ook filmpjes, foto’s en getuigenissen van bijvoorbeeld andere buurtbewoners zijn geldig bewijsmateriaal, net als verklaringen van buren over uitlatingen die er jegens u zijn gedaan.

Wanneer overleg geen uitkomst biedt

Soms is een burenruzie zo hoog opgelopen, dat het helemaal niet mogelijk is om met de tegenpartij in overleg te treden. In dat geval kiest u ervoor om niet rond de tafel te gaan zitten om de burenoverlast te bespreken, maar direct een officiële brief te sturen. Het is belangrijk dat u hierin vriendelijk blijft, concreet benoemt waar u last van heeft en een voorstel doet om er samen uit te komen. Toont u ook begrip naar de andere partij en legt u uit wat de burenruzie met u doet.

Wat kan een juridisch specialist voor u betekenen?

Het opstellen van een dergelijke brief is iets wat u niet dagelijks doet. Hetzelfde geldt voor het voeren van gesprekken en onderhandelingen die daaruit voortvloeien. Dit kunt u dan ook uit handen geven aan Woningjurist, de partij die u niet alleen van advies voorziet, maar u ook de te doorlopen procedure op zich kan nemen. Worden er tijdens de onderhandelingen afspraken gemaakt, maar niet nageleefd? Dan wordt wederom een aangetekende brief verstuurd.

Met een ervaren deskundige de burenruzie tot een eind brengen

Een burenruzie zorgt niet zelden voor slapeloze nachten en heeft een flinke impact op uw leven. Door met juridische hulp een sterk stappenplan te doorlopen, is de kans groot dat u hiermee eindelijk kunt afrekenen. Bent u op zoek naar persoonlijke adviezen en/of hulp bij de te doorlopen procedure? Schakelt u dan de deskundige en ervaren medewerkers van Woningjurist in. Dient er uiteindelijk een rechtszaak aan te pas te komen? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn.