Het Burenrecht en het plaatsen van een overkapping

Een overkapping is een ruimte, doorgaans in de tuin, die aan de voorzijde open is. Steeds meer mensen kiezen voor het plaatsen van een overkapping om zo het ultieme gevoel van buitenleven te creëren. Een overkapping vormt een verlengstuk van de woning en zorgt ervoor dat men langer van het buitenseizoen kan genieten. Bovendien biedt een overkapping in het hoogseizoen de vaak meer dan welkome schaduw. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan dit bouwwerk niet zomaar worden geplaatst. Er gelden diverse voorwaarden, die in de wet zijn vastgelegd.

Wat zegt het Burenrecht over de hoogte van een overkapping?

Wie zich aan het Burenrecht met betrekking tot een overkapping wil houden, zorgt ervoor dat deze een maximale hoogte van drie meter heeft. Dit geldt voor overkappingen waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd. De overkapping mag tegen de erfgrens, bijvoorbeeld een schutting, worden geplaatst wanneer de erfscheiding van zowel u als uw buren is. Volgens het Burenrecht mag een overkapping overigens enkel zonder vergunning worden gebouwd wanneer deze op het achtererf staat.

Gemeentelijke regelgeving

Degene die een overkapping wil plaatsen, dient overigens altijd rekening te houden met het feit dat gemeenten binnen Nederland verschillende criteria mogen handhaven. Daarom is het altijd van belang om contact met de gemeente op te nemen, zodat het risico op een conflict met de buren zo klein mogelijk blijft en er later geen wijzigingen hoeven te worden aangebracht. Sommigen kiezen voor het plaatsen van een overkapping zonder het Burenrecht te raadplegen. Men dient er dan wel rekening mee te houden dat eventuele controles door de gemeente, net als klachten van de buren, tot wijziging of verwijdering kunnen leiden.

De buren op de hoogte stellen

Wordt voorafgaand aan het plaatsen van de overkapping het Burenrecht geraadpleegd? Ook wanneer er volgens de regels wordt gebouwd, wil dit lang niet altijd betekenen dat buren dit toejuichen. Bent u van plan een overkapping te bouwen, gaat u dan ook altijd met uw buren in gesprek. Wanneer u het televisieprogramma De Rijdende Rechter kent, zult u ongetwijfeld weten dat een overkapping of een overkapping tegen de erfgrens vaak tot frictie leidt. Zelfs wanneer uw buren geen probleem hebben met uw plannen, doet het aan hen kenbaar maken daarvan de onderlinge relatie enkel goed.

Een overkapping tegen de erfgrens en ongewenst uitzicht

Wanneer u het Burenrecht in het kader van een overkapping raadpleegt, dient u zich bewust te zijn van het verschil tussen het bouwen van een overkapping tegen de erfgrens en een overkapping die daaraan niet grenst. Natuurlijk mag er niet zomaar over de erfgrens worden gebouwd. Echter is ook een overkapping tegen de erfgrens niet altijd toegestaan. Wilt u bijvoorbeeld ramen in de zijwanden plaatsen, dan dienen deze zich op minstens twee meter van de erfgrens te bevinden. Bij een overkapping beschermt het Burenrecht namelijk ook tegen ongewenst uitzicht.

Regelgeving omtrent vensters en uitzonderingen daarop

Doorzichtige vensters zijn enkel toegestaan in zijmuren op minstens twee meter afstand van de erfgrens. Staat de muur dichter bij de erfgrens, dan zijn alleen ondoorzichtige vensters toegestaan wanneer het een vergunningsvrije overkapping betreft. Dit dienen overigens vaste ramen te zijn. Er bestaan enkele uitzonderingen. Zo mag een venster in de zijwand van een overkapping volgens het Burenrecht worden geplaatst wanneer deze muur aan een openbare weg of water grenst, het uitzicht op het erf van uw buren door een minstens twee meter hoge muur wordt belemmerd, of wanneer er sprake is van verjaring (na twintig jaar).

Wat als de erfgrens wordt overschreden?

Uiteraard stelt het Burenrecht dat een overkapping de erfgrens niet mag overschrijden. Is dit wel het geval en staat het bouwwerk van uw buren gedeeltelijk op uw erf? De kans is aannemelijk dat u wenst dat deze van uw erfgrens verdwijnt. Echter wordt hier in de praktijk niet zomaar gehoor aan gegeven. De eigenaar van de overkapping zal daardoor namelijk zeer sterk worden benadeeld. Wel kunt u, wanneer een overkapping niet tegen de erfgrens, maar daaroverheen wordt geplaatst, een vergoeding of erfdienstbaarheid claimen. Ook kunt u een deel van uw erfgrens tegen betaling afstaan.

Onderlinge afspraken tussen buren

Worden er tussen buren onderling afspraken gemaakt over de overkapping tegen een erfgrens of wellicht daaroverheen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze afspraken niet automatisch gelden voor eventuele nieuwe buren, indien de afspraken niet in een notariële akte zijn opgenomen. Ook verjaring kan ertoe leiden dat de officiële regelgeving van het Burenrecht omtrent een overkapping niet (meer) van toepassing is. Van verjaring is sprake wanneer er twintig jaar is verstreken zonder bezwaren.

Het inschakelen van juridische hulp in het geval van een grensconflict

Ervaart u een probleem binnen het Burenrecht en is een overkapping daarvan de oorzaak? In het geval van een grensconflict kunt u het beste eerst het Kadaster raadplegen. Daar zijn alle bestaande grenzen vastgelegd. Indien noodzakelijk kan een landmeter langskomen om een grensreconstructie te maken. Lost dit de problemen met uw buren niet op of blijft de situatie onduidelijk? Dan is het raadzaam om de hulp van een juridisch specialist in te schakelen. Woningjurist staat u dan graag bij.

Juridische bijstand bij conflicten omtrent overkappingen

Bent u van mening dat uw buren met hun overkapping het Burenrecht overschrijden? Beschuldigen uw buren u ervan dat u uw overkapping niet tegen de erfgrens, maar daaroverheen heeft gebouwd? De ervaren juridisch specialisten van Woningjurist zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied en hebben veel vaker met dit bijltje gehakt. Onze juristen nemen de tijd om de zaken met u door te nemen en zullen aan de hand van een duidelijk stappenplan te werk gaan. Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.