Wat kunt u doen tegen een boom op de erfgrens?

Een boom op de erfgrens is een van de vaakst voorkomende aanleidingen van ruzie tussen buren. In artikel 5.42 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven dat het niet is toegestaan om een boom binnen twee meter van de erfgrens te plaatsen, gerekend vanaf de voet van de boom. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter. Soms gelden hierop uitzonderingen. Heeft u last van een boom op uw erfgrens of bent u benieuwd of uw boom op de erfgrens mag blijven staan? Wij vertellen u er graag meer over.

De zorgplicht van een boomeigenaar

Ongeacht of een boom op de erfgrens of daarbuiten staat, voor elke boomeigenaar geldt de zogeheten zorgplicht. Op plekken waar een boom tot een gevaarlijke situatie kan leiden, geldt er nog eens een extra zorgplicht. Hierbij kunt u denken aan een oude boom die veel te lijden heeft bij stormachtig weer en het risico loopt om te vallen. Wanneer in zo een geval blijkt dat een eigenaar niet of niet voldoende aan zijn zorgplicht heeft voldaan, is er sprake van een onregelmatige daad. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is voor de ontstane schade.

De verboden zone

De hierboven beschreven twee meter afstand van een boom tot de erfgrens en een halve meter afstand van een heg of heester tot de erfgrens noemt men ook wel de verboden zone. Voor bomen wordt vanaf het midden van de stam gerekend. Toch zijn er meerdere uitzonderingen te benoemen die in uiteenlopende gevallen kunnen gelden, waardoor het planten van een boom op een erfgrens of binnen de verboden zone niet meer verboden is.

Uitzonderingen op de verboden zone

Is er sprake van een boom op de erfgrens die daar al twintig jaar of langer staat? Dan is er sprake van verjaring. Dit betekent dat u van uw buren niet meer kunt vereisen dat zij deze verplaatsen. Ook bomen die lager zijn dan de scheidsmuur mogen binnen de verboden zone worden geplaatst, net als wanneer het aangrenzende erf water of een openbare weg betreft. Tot slot staan veel gemeenten ook kortere afstanden tot de erfgrens toe. Wilt u hierover meer weten, raadpleegt u dan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente.

Wat te doen wanneer er een boom op de erfgrens staat?

Constateert u dat er een boom op de erfgrens staat? Gaat u dan altijd na of een van bovenstaande uitzonderingen van toepassing is. Is daarvan geen sprake, dan is de eerste stap het in gesprek gaan met uw buren. U vraagt hen dan of zij de betreffende boom of heester willen verwijderen, verplaatsen of snoeien. Geven zij hier geen gehoor aan, dan stuurt u hen een aangetekende brief. Heeft ook dit geen effect? Schakelt u dan de juridische hulp van Woningjurist in.

Hinder van een boom die buiten de verboden zone staat

Wanneer een boom of struik buiten de verboden zone staat, staat u aanzienlijk minder sterk wanneer u van mening bent dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Of dit alsnog het geval is, is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de schade die de betreffende boom veroorzaakt. Heeft u hierdoor bijvoorbeeld de hele dag schaduw in uw gehele tuin? Wanneer er sprake is van het ontnemen van licht, lucht of uitzicht, kunt u uw buren alsnog aanspreken en hen indien nodig een aangetekende brief versturen.

Wat kunt u vorderen bij een boom op de erfgrens?

Is er volgens u sprake van onrechtmatige hinder door een boom op de erfgrens of binnen de verboden zone en levert een gesprek met uw buren of zelfs buurtbemiddeling niets op? Zet u dan een volgende stap en schakelt u de hulp van de juridisch adviseurs van Woningjurist in. U kunt diverse zaken vorderen, zoals het verwijderen van de beplanting op de erfgrens, maar ook een schadevergoeding. Dit laatste is enkel mogelijk wanneer kan worden vastgesteld dat er daadwerkelijk schade heeft plaatsgevonden door onrechtmatige hinder.

Juridische hulp en adviezen van de professionals van Woningjurist

Bent u van mening dat uw buren onrechtmatige hinder veroorzaken door de boom op uw erfgrens? Of vinden uw buren juist dat u de regels van het Burenrecht schendt, terwijl u een andere mening bent toegedaan? De juridisch adviseurs van Woningjurist zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied en hebben ruime ervaring met dit soort situaties. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.