Boktor woning

Houten delen aan een huis worden vaak gezien als decoratief en geven een woning een warme uitstraling. Hout wordt dan ook graag gebruikt bij de bouw van huizen. Maar hout vraagt ook het juiste onderhoud en is bovendien gevoelig voor problemen. Hout dat niet met enige regelmaat in de lak of verf wordt gezet kan bijvoorbeeld gaan rotten. Ook is hout een geliefde plek voor insecten, waarbij in dit kader de boktor een belangrijke boosdoener kan zijn. Als koper van een huis met houten delen is het dan ook raadzaam om het hout goed te onderzoeken op eventuele problemen. Maar wat is boktor, hoe herkent u de aanwezigheid van deze diertjes en wat staat u te doen als u na de koop boktor in het hout van uw woning constateert?

Boren in het hout

Als we het in het kader van (verborgen) gebreken bij een huis over boktor hebben, dan wordt daarmee de huisboktor bedoeld. De larve van dit kevertje huist graag in hout en knaagt daar gangetjes in, die boorgangen worden genoemd. Deze boorgangen maken het hout zwakker waardoor uiteindelijk het hout dermate aangetast zal zijn dat het vervangen zal moeten worden. Zeker wanneer dit om dakconstructies of vloerbalken gaat is dat een ingrijpende en kostbare zaak, waar u als kersverse eigenaar natuurlijk niet op zit te wachten. U vraagt zich dan wellicht ook af of u met een verborgen gebrek te maken heeft en of u dat kunt verhalen op de verkoper van de woning.

Plicht van de verkoper

Of een verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor een gebrek na de overdracht van de woning, hangt van verschillende factoren af. De verkoper heeft ten eerste een mededelingsplicht. Dat betekent dat hij de aanwezigheid van boktorren in het hout had moeten melden, mits hij daar zelf van op de hoogte was of dat redelijkerwijs had kunnen zijn of het had kunnen vermoeden. Daarnaast is een gebrek aan een woning alleen te verhalen op de vorige eigenaar als het gebrek zo ernstig is dat u niet normaal in het huis kunt wonen. In het geval van boktorren is dat bijvoorbeeld zo wanneer de draagbalken volledig doorgraven zijn met boorgangen, waardoor deze niet meer als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Het kan echter lastig zijn om te bepalen in hoeverre het hout aangetast is en of dat normaal gebruik van het huis in de weg staat.

Een oud huis kopen

Zoals bij elke aankoop van een huis het geval is, heeft de koper een onderzoeksplicht. Dat betekent dat de koper het huis zorgvuldig onderzoekt om eventuele gebreken vast te stellen. Zeker bij een ouder huis en bij een huis met veel hout, moet de koper daarbij ook letten op sporen van boktorren. Er kan bijvoorbeeld op de grond onder het hout boormeel liggen of de uiteinden van de boorgangen, de zogenaamde uitvlieggaten, kunnen in het hout zichtbaar zijn. Als dat het geval is, heeft de koper zelf de verantwoordelijkheid om de staat van het hout te betwijfelen en deze twijfel in de verkoopprijs door te berekenen. De verkoper kan dan niet aansprakelijk worden gesteld.

De aanwezigheid van boktorren is echter lang niet altijd zo makkelijk te constateren. In dat geval weegt de mededelingsplicht van de verkoper zwaarder. Heeft deze de boktorren bewust verzwegen, dan kan de koper een schadevergoeding eisen of herstel van het aangetaste hout. De verkoper kan zichzelf echter ook indekken tegen verborgen gebreken door een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst te laten opnemen. Deze clausule bepaalt dat de koper op de hoogte is van het feit dat het huis een bepaalde leeftijd heeft en dat hij dus niet kan verwachten dat de kwaliteit gelijk is aan die van een nieuwe woning. Het zal in dit geval moeilijker zijn voor de koper om een verborgen gebrek op de verkoper te verhalen. Echter weegt de mededelingsplicht zwaarder, wat betekent dat de verkoper alle problemen die hem bekend zijn nog steeds dient te vermelden. Doet hij dat niet dan kan hij, ondanks de aanwezigheid van een ouderdomsclausule, toch verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade.

Het probleem verhelpen

Wanneer u boktorren in uw huis aantreft dan is het zaak deze zo snel mogelijk te bestrijden om verdere schade aan uw houtwerk te voorkomen. Als u denkt dat u de schade bovendien op de verkoper kunt verhalen, dan is het raadzaam dit proces met professionele hulp in te gaan. Er zijn immers grote belangen mee gemoeid en als u de procedure niet op de juiste manier aanpakt kan dat flinke financiële gevolgen hebben. U kunt daarom ten alle tijden bij ons terecht voor deskundig advies en begeleiding. Wij helpen zowel kopers als verkopers, dus neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.