Asbest woning verborgen gebreken

Asbest is een probleem dat bij velen zeer tot de verbeelding spreekt. Asbest kan immers gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het hangt er dan echter wel vanaf in welke vorm het zich bevindt. Als u een huis heeft gekocht waarin zich asbest blijkt te bevinden, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen. Kunt u het asbest laten zitten of moet u dit verwijderen? En als asbestsanering noodzakelijk is, bent u als koper dan verantwoordelijk voor de kosten daarvan of kunt u die misschien verhalen op de verkoper van het huis? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden en hangt van vele factoren af, waaronder de vorm en de locatie van het gevonden asbest, alsmede het nakomen van de plichten van zowel koper als verkoper. Maar wanneer is asbest nu eigenlijk gevaarlijk?

Verkoper aansprakelijk stellen voor asbest schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Een natuurproduct

Hoewel asbest bekend staat als een gevaarlijke stof, is het in de basis een product van de natuur. Asbest is de overkoepelende term voor een groep mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit hele fijne vezels, die zo microscopisch klein zijn dat ze soms niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. Zolang deze vezels in gebonden toestand voorkomen of vastzitten in ander materiaal, zijn ze niet gevaarlijk. Wanneer asbestmineralen echter uit elkaar worden gehaald en als losse asbestvezels aanwezig zijn, verandert het verhaal. Losse asbestvezels kunnen namelijk makkelijk worden ingeademd en zijn in die hoedanigheid zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Ze kunnen diep worden ingeademd en vast komen te zitten in bijvoorbeeld de longblaasjes. Asbest kan de oorzaak zijn van ernstige en soms ongeneeslijke ziekten, zoals longkanker of asbestose.

Waarom zit asbest in huizen

Een logische vraag die wellicht bij u naar boven komt na het lezen van de risico’s van asbest, is natuurlijk waarom het dan terug te vinden is in huizen en andere gebouwen. Want waarom zou men een stof die zo gevaarlijk is voor de gezondheid als bouwmateriaal gebruiken?  Het gebruik van asbest in de bouw heeft vooral plaatsgevonden in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren negentig van de vorige eeuw omdat het zeer nuttige eigenschappen bezit die goed te gebruiken zijn bij de bouw van huizen. Zo is asbest bijvoorbeeld slijtvast, goedkoop en het isoleert goed. Daarnaast heeft het een brandwerende werking en is het een zeer sterk materiaal. Er zijn verschillende asbestsoorten die herkend kunnen worden aan hun kleur. De eigenschappen tussen deze soorten kunnen iets verschillen, waardoor de ene vorm van asbest gevaarlijker is dan de andere.

Waardevermindering door asbest

Wanneer er asbest in een woning is verwerkt, betekent dit doorgaans dat het huis minder waard zal zijn. Ten eerste omdat het een gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt, maar ten tweede ook omdat het saneren van asbest hoge kosten oplevert. En de keus om te saneren is niet altijd aan de eigenaar, want ook van overheidswege kan een asbestsanering opgelegd worden. De eigenaar van een woning is dan verplicht zijn woning te saneren.

Maar wat als u een huis heeft gekocht waarvan u vooraf niet wist dat het asbest bevatte? U heeft dan bij het vaststellen van de koopsom geen rekening gehouden met de kosten voor een asbestsanering. Kunt u deze kosten dan verhalen op de verkoper?

Veel factoren

Wie er aansprakelijk is voor de schadepost is afhankelijk van veel factoren en er is dan ook geen makkelijk antwoord op te geven. Uiteraard speelt het al dan niet nakomen van de mededelings- en onderzoeksplicht van verkoper dan wel koper een rol. Ook moet er gekeken worden naar het koopcontract. Mogelijk is er een clausule of garantie in opgenomen waarin specifieke afspraken zijn vastgelegd over de aanwezigheid van asbest. Daarnaast speelt ook de vorm van asbest een rol. Gaat het om gebonden asbest of om losse vezels? En welke soort asbest is er gevonden? Wit asbest is bijvoorbeeld minder gevaarlijk dan sommige andere soorten. Ook de plek waar het asbest is aangetroffen kan een rol spelen in het bepalen van de aansprakelijkheid.

Professionele hulp

Omdat het aantreffen van asbest veel specialistische vragen met zich meebrengt, is het zeker aan te bevelen om hier deskundige hulp bij in te roepen. Ten eerste op bouwkundig gebied. Het is verstandig om een bouwkundig expert het asbest te laten onderzoeken en u te laten adviseren over de eventuele sanering en de gezondheidsrisico’s.

Ten tweede adviseren wij ook om juridische hulp in te schakelen wanneer u na de koop van een woning asbest aantreft. Wij kunnen u bijstaan in het aansprakelijk stellen van de verkoper en het eisen van een schadevergoeding. Ook verkopers die te maken krijgen met een schadeclaim vanwege een asbestsanering in hun verkochte woning kunnen bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact met ons op dan helpen wij u graag verder.