Afwijkende maat woning

Als u een huis koopt, dan heeft u wellicht plannen om de woning aan te passen aan uw wensen. Als het bovendien om een oudere woning gaat dan kan het nodig of wenselijk zijn om deze te moderniseren. Deze plannen kunnen beperkt blijven tot zaken binnenshuis, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken, het moderniseren van de badkamer of het leggen van nieuwe vloeren en het schilderen van de muren. Maar het komt ook regelmatig voor dat kopers na de overdracht besluiten een aanbouw te realiseren, waardoor de oppervlakte van het huis groter wordt. Dit betekent dat een gedeelte van de grond rondom het huis wordt ingeleverd ten gunste van het woonplezier. Vooraf heeft u in de advertentie van de woning waarschijnlijk de maten van het woonoppervlak en van de grond gezien. Maar wat als u op basis van die maten plannen heeft gemaakt, terwijl later blijkt dat die maten niet kloppen?

Verkeerd gemeten

Het is gebruikelijk dat de oppervlakte van de grond en van het huis in de woningadvertentie vermeld worden. Ook kan een koper deze afmetingen altijd opvragen bij de verkopend makelaar. Het lijkt dan logisch dat de koper niet verantwoordelijk is als deze maten niet blijken te kloppen. Toch blijkt dit doorgaans niet het geval te zijn en kan de koper de aansprakelijkheid voor eventuele schade door afwijkende maten vaak niet verhalen op de verkoper. Dat komt omdat in het Burgerlijk Wetboek een artikel is opgenomen dat bepaalt dat de maten die bij de woning vermeld zijn slechts ter indicatie zijn. Dat wil zeggen dat de vermelde afmetingen en oppervlakte van de woning en de grond alleen bedoeld zijn als aanduiding, maar dat deze niet exact overeen hoeven te komen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de koper dus zelf verantwoordelijk is voor eventuele schade die hij heeft geleden doordat de werkelijke maten afwijken van de vermelde maten.

Afwijken van de wet

Uiteraard zijn er ook op deze wet uitzonderingen mogelijk. Zo kan het zijn dat er vooraf specifieke afspraken zijn gemaakt over de maat van de woning of de grond. Als deze afspraken zijn vastgelegd in de koopovereenkomst en de maten blijken achteraf toch niet te kloppen, dan kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen. Dit kan nog weleens het geval zijn als de woning of de grond zijn gekocht met een heel specifiek doel voor ogen, waarbij de juiste maten van groot belang zijn. In dat geval kan een koper hier garanties voor hebben laten vastleggen in het koopcontract en is de verkoper verantwoordelijk als de werkelijkheid niet overeenkomt met de voorgestelde maten in de advertentie.

Ook kan het voorkomen dat een verkoper opzettelijk verkeerde maten heeft vermeld. Hij kan bijvoorbeeld de woning of de grond groter hebben voorgesteld, met als doel een hogere koopsom te kunnen krijgen. Er wordt dan gesproken over te kwader trouw handelen, wat wil zeggen dat de verkoper bewust verkeerde informatie heeft gegeven. In dit geval maakt de koper een goede kans om de verkoper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

Tot slot kan in sommige gevallen de verkopend makelaar verantwoordelijk worden gehouden voor de afwijkende maten. Makelaars dienen allemaal volgens dezelfde norm te meten. Hiervoor zijn meetinstructies uitgeschreven door de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM. Als een makelaar zich hier niet aan houdt en de koper loopt hierdoor aanzienlijke schade op, dan kan deze de verkopend makelaar aansprakelijk stellen.

Als de juiste maat van belang is

Doorgaans zal een kleine afwijking van de maten die in de advertentie werden gemeld geen grote problemen opleveren. Als de juiste maten wel van doorslaggevend belang zijn voor de koper en deze blijken niet overeen te komen met de werkelijkheid, dan zal er in eerste instantie gekeken worden naar de koopovereenkomst. De wet stelt immers dat de koper in principe zelf aansprakelijk is, maar garanties of specifieke clausules in het koopcontract kunnen in dit geval wellicht bescherming bieden.

Denkt u dat de verkoper u opzettelijk verkeerd heeft geïnformeerd en dus te kwader trouw heeft gehandeld? Of vermoedt u dat de makelaar aansprakelijk is voor de afwijkende maten van uw woning? Dan kunt u hen in gebreke stellen en een schadevergoeding eisen. Wij raden aan om hier professionele begeleiding bij in te zetten, want de ervaring leert dat dit soort zaken aan veel juridische regels moeten voldoen. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied en staan u dan ook graag bij. Wij helpen zowel kopers als verkopers bij een schadeclaim. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.