Het inschakelen van een advocaat bij verborgen gebreken

Verborgen gebreken: wanneer u een woning koopt, denkt u er liever niet aan. Helaas komt het in de praktijk vaker voor dan we denken en hopen. Vaak voorkomende verborgen gebreken zijn lekkage, asbest, houtworm en water in de kruipruimte. Als nieuwe koper vraagt u zich af wat u kunt doen en waar u juridisch staat wanneer u na het tekenen van het koopcontract op een probleem stuit. Er bestaan situaties waarin u de kosten op de verkopende partij kunt verhalen. Een advocaat die in verborgen gebreken is gespecialiseerd kan hierbij helpen.

Verkoper aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Onderzoeksplicht, meldingsplicht en ernst van het probleem

Als koper van een woning geldt voor u de onderzoeksplicht. Anderzijds geldt voor de verkopende partij een meldingsplicht. Verzwijgt de verkoper bewust een gebrek, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Lastiger wordt het wanneer de verkoper er ook niet van op de hoogte was omdat het probleem zich niet eerder had geopenbaard. Vaak is dan de ernst van het probleem (met andere woorden: de impact die het heeft op het normaal kunnen bewonen van een pand) bepalend voor de afwikkeling van de zaak.

Specialist in verborgen gebreken in woningen

Is er sprake van onvoorziene problemen die uw woongenot bederven? Dan wilt u waarschijnlijk laten nagaan of de verkopende partij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U kunt dan een in verborgen gebreken gespecialiseerde advocaat inschakelen.  Hij of zij is gespecialiseerd in zaken omtrent verborgen gebreken aan een woning, weet precies wanneer er welke stap gezet moet worden en aan welke juridische regels dient te worden voldaan om een aansprakelijkstelling en schadeclaim rechtsgeldig te laten zijn.

Verhaalbare kosten

Vermoedt u dat een verkopende partij bestaande problemen bewust voor u heeft verzwegen, of is de ernst van een probleem dusdanig omvangrijk dat het niet mogelijk is om normaal gebruik te maken van de woning, dan is het verstandig juridische hulp in te schakelen. Heeft u recht op een schadevergoeding? Vaak worden niet alle kosten vergoed. Heeft u bijvoorbeeld een nieuw dak nodig, dan zult u daar in de jaren daarna nauwelijks onderhoud aan hebben, terwijl dit anders wel het geval zou zijn geweest. U mag dan ook geen ‘winst’ uit de situatie behalen.

Een advocaat verborgen gebreken betekent lang niet altijd een gang naar de rechter

Schakelt u een advocaat verborgen gebreken in, dan verwacht u wellicht direct een rechtszaak tegen de verkopende partij te starten. Echter zal ook een advocaat proberen dit te voorkomen om zo onnodig hoge kosten te vermijden. Een rechtszaak is alleen aangewezen wanneer dit écht nodig is. Afhankelijk van de exacte situatie en waar u zich precies in het proces bevindt, zal een advocaat verborgen gebreken bepalen welke stappen er dienen te worden genomen.

De juridisch specialist als alternatief voor een advocaat verborgen gebreken

Omdat de gang naar de rechter pas in echt netelige zaken de aangewezen oplossing is en er doorgaans eerst op andere manieren wordt geprobeerd tot een oplossing te komen, is het niet direct noodzakelijk om een advocaat verborgen gebreken in de arm te nemen. Kiest u voor een ervaren jurist van Woningjurist, dan kunt u rekenen op een vlotte afhandeling en bovendien aanzienlijk lagere kosten. Waar een advocaat verborgen gebreken gemiddeld 300 euro in rekening brengt, hanteren wij een tarief van 125 euro per uur.

Een verborgen gebrek dat het normale gebruik van een woning verhindert

Net als een advocaat verborgen gebreken kan een jurist u bijstaan wanneer een verborgen gebrek het normale gebruik van een woning verhindert. Het gaat hierbij dus niet om kleine problemen, maar om zaken die een grote impact op uw woongenot en wellicht ook gezondheid hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verrotte dakconstructie. Of de verkopende partij wel of niet op de hoogte was van dit gebrek, speelt dan geen rol van belang meer. Wel dient u aan te tonen dat u aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan.

Een verborgen gebrek dat door de verkopende partij werd verzwegen

Ook kan een jurist net als een advocaat die in verborgen gebreken is gespecialiseerd u bijstaan wanneer de verkopende partij voorafgaand aan de verkoop op de hoogte was van het betreffende gebrek, maar verzuimd heeft dit mede te delen. Met andere woorden: de verkoper heeft niet aan zijn meldingsplicht voldaan. Wederom geldt dat u moet aantonen dat u aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan en dat het gebrek tijdens de bezichtiging van de woning niet zichtbaar was.

Wat kan een jurist of advocaat verborgen gebreken voor u betekenen?

Net als een advocaat verborgen gebreken kan een jurist u bijstaan in alle stappen van een zaak die uit het constateren van een of meerdere dergelijke gebreken voortvloeit. Zo kijkt men onder andere uw koopcontract nauwkeurig na, wordt uw juridische positie geanalyseerd en de aansprakelijkheidstelling naar de verkopende partij verstuurd. Ook wordt er met die betreffende partij onderhandeld. Pas wanneer het eventueel tot een zaak voor de rechter komt, zal een advocaat u vertegenwoordigen.

Onafhankelijke juridische bijstand

Constateert u onverhoopt dat er in uw koopwoning sprake is van een gebrek en vermoedt u dat dit een verborgen gebrek betreft? Een jurist of advocaat verborgen gebreken kan u over uw rechten adviseren en de verkopende partij op zijn plichten wijzen. Juridische hulp vanuit een rechtsbijstandsverzekering blijkt vaak ontoereikend te zijn omdat een verzekeraar erbij gebaat is uw zaak zo snel mogelijk af te ronden. Een onafhankelijke partij als Woningjurist neemt de tijd voor u en zorgt ervoor dat uw zaak alle aandacht krijgt die het behoeft. In veel gevallen vergoeden verzekeraars de hieraan verbonden kosten.

Contact opnemen met de professionals van Woningjurist

Bij Woningjurist bent u aan het juiste adres voor juridische ondersteuning bij verborgen gebreken aan uw woning. Onze medewerkers zijn ervaren en op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. Bovendien zijn wij ook nog eens vele malen goedkoper dan een advocaat verborgen gebreken. Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend.